V. Kudirkos g. 19, Šilalė info@klinikaandoka.lt

MEDICINOS KLINIKOS ANDOKA KOKYBĖS POLITIKA

DARBO LAIKAS

P
8:00 - 17:00
A
8:00 - 17:00
T
8:00 - 17:00
K
8:00 - 17:00
P
8:00 - 16:00
Š
Nedirbame
S
Nedirbame
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
+370 601 19313

Teikti Šilalės rajono ir kitiems kliniką pasirenkantiems šalies gyventojams prieinamas, savalaikes, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus sveikatos priežiūros paslaugas.

Akredituota, atitinkanti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros standartų reikalavimus, teikianti aukščiausios kokybės medicinines, socialines bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, tinkamai administruojama, aprūpinta reikiamais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiaisiais ištekliais ir pranašumo siekianti per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę medicinos klinika.

Gerinti Šilalės rajono gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuojant ir teikiant specializuotą bei kvalifikuotą pagalbą.

gr
 • Stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir vykdyti psichikos sutrikimų prevenciją;
 • Tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje plėtrą;
 • Nuolat gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;
 • Optimaliau naudoti žmoniškuosius, finansinius ir materialinius išteklius.
 • Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti paslaugų teikimo organizavimą, jų apimtis;
 • Bendradarbiauti su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, siekiant pagerinti asmens psichikos sveikatos priežiūrą bei gydymo tęstinumą;
 • Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą;
 • Diegti naujas informacines technologijas;
 • Nuolat analizuoti resursų naudojimą bei optimizuoti išlaidas asmens sveikatos priežiūrai;
 • Gerinti personalo darbo sąlygas.
 • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, siekti, kad kokybės politika ir įstaigos veiklos kryptys būtų suprantamos ir žinomos visiems įstaigos darbuotojams;
 • Organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas gaires;
 • Sudaryti sąlygas personalui nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • Sudaryti saugias darbo sąlygas įstaigos personalui, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • Diegti informacines technologijas įstaigoje;
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už darbo kokybę pagal pareigas, kompetenciją ir atsakomybę;
 • Sistemingai peržiūrėti įstaigos kokybės politiką, kad ji išliktų nuolat tinkama.

Stengtis, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politikos nuostatas ir siekti kokybės politikos principų įgyvendinimo.

NAUJIENOS

DARBUOTOJAI

Medicinos klinika Andoka teikia paslaugas pagal šias Lietuvos medicinos normas:

Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. 2005 m. liepos 22 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-601 Žin., 2005, Nr. 94-3514

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. 2005 m. liepos 13 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-577 Žin., 2005, Nr. 90-3384

Medicinos psichologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. 2018 m. gegužės 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-627

Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, Socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92

Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.2014 m. birželio 17 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-714

Liana Liutkienė

Psichiatrė

Rytis Butkus

MRF gydytojas

Rasvyda Kasiliauskienė

Socialinė darbuotoja

Indrė Žymančiūtė

Kineziterapeutė - masažuotoja

Lukas Mikalauskas

Kineziterapeutas

Genovaitė Damulienė

Psichikos sveikatos slaugytoja

Vaida Kulpavičienė

Slaugos administratorė

Vida Petrylienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Sonata Vištartienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Gražvyda Karalevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Monika Mauliūtė

Slaugytojos padėjėja

Danguolė Dargienė

Slaugytojos padėjėja

Ona Rupšlaukienė

Slaugytojos padėjėja